Akademia Polskości

Studium doskonalące
„Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”

– sprawdzony program rozwoju kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych
– realizowany we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
– z ogromnym powodzeniem program został zrealizowany w Chicago we współpracy ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce

Celem programu jest:

– Rozwój nauczycielskich umiejętności wspierania efektywnej nauki, skutecznego działania i angażowania innych do aktywności.
– Wsparcie rozwoju szkół poprzez przekazanie umiejętności uczenia przez działanie, przeżywanie, odkrywanie.
– Doskonalenie atrakcyjnych i skutecznych metod nauczania języka, tradycji i kultury polskiej.

W procesie szkoleniowym przywiązujemy szczególną uwagę do tego jak:

– inicjować i utrwalać zmiany,
– uczyć i przyjaźnie wymagać,
– komunikować się, budując więzi i zdobywając razem nową wiedzę i doświadczenie,
– zdobywać kompetencje jak: radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, czynić działania nauczycielskie bardziej efektywnymi i przyjemnymi, wykorzystywać najnowsze odkrycia z zakresu neuropsychologii i dydaktyki,  wykorzystywać wiedzę z zakresu mechanizmów przyswajania języka, w  tym w warunkach dwujęzyczności, wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, łączyć pokolenia i budować wzajemną współpracę i więzi oparte o tradycję i kulturę polską.

Akademia Polskości to:

  • odchodzenie od schematów,
  • budzenie kreatywności w każdym uczestniku,
  • prezentacja dokonań,
  • pielęgnowanie polskich wartości,
  •  katalog dobrych praktyk, zabaw, ćwiczeń i metod efektywnego uczenia dostosowanych do wieku i etapu edukacyjnego,
  • informacja, jak przeciwdziałać  trudnościom i zniechęceniu w szkolnym życiu.

Naszym – trenerów i wykładowców – głównym zadaniem jest realizacja potrzeb rozwojowych uczestników  i pomoc w planowaniu drogi dochodzenia do osobistych celów zawodowych.

Jesteśmy zespołem osób o szczególnym dorobku i doświadczeniu w edukacji:

Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak – literaturoznawca, dydaktyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Lucyna Bzowska – trener rekomendowany przez Stowarzyszenie KLANZA, nauczycielka wczesnej edukacji,
Zdzisław Hofman – trener i superwizor rekomendowany przez Stowarzyszenie KLANZA, trener I stopnia rekomendowany przez PTP, socjoterapeuta,
Sławomir Prusakowski – trener II stopnia rekomendowany przez PTP, trener biznesu, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu przez 5 – 6 miesięcy.
Łącznie każdy uczestnik realizuje 180 godzin szkoleniowych.

Absolwenci otrzymują certyfikat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.