16 sierpnia w Ostródzie startuje kolejna edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych. Od  dwóch lat już na mapie świata działa Lokalny Ośrodek Metodyczny w Stanach Zjednoczonych w Chicago, gdzie funkcję doradców pełnią Alicja Nawara, Halina Żurawski i Anna Rosa, a od roku dwa Lokalne Ośrodki Metodyczne w Europie – w Dublinie (doradca Agnieszka Grochola) i Budapeszcie (doradca Anna Lang).

Lokalne Ośrodki Metodyczne spełniają swoją funkcję: motywują i inspirują lokalne środowisko do działania, odkrywają lokalnych ekspertów, świetnie reprezentują ODN SWP na świecie. Aby zostać doradcą metodycznym trzeba przejść pięciostopniowe szkolenie, które odbywa się w pętli – do procesu budowania LOM można przystąpić w każdej chwili. Więcej o procesie przeczytacie  Państwo klikając tu.

Specjalnie dla Państwa zapytaliśmy naszych doradców dlaczego warto tym doradcą być. Dzisiaj odpowiedź Anny Lang z Węgier.

W moim przypadku bycie doradcą metodycznym jest ciekawym wyzwaniem.  Oznacza, że stanęłam po „drugiej stronie”, czyli mogę dzielić się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Porządkuję tę wiedzę, wartościuję, przyglądam się sobie właśnie z takiego punktu widzenia.  

Bycie doradcę to również rozglądanie się wśród grona koleżanek i kolegów nauczycieli, odkrywanie ich talentów, wyłuskiwanie tych najcenniejszych, dodawanie im odwagi do dzielenia się wiedzą z innymi, inspirowanie, tworzenie przyjaznej atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu. Ale to także wychodzenie poza najbliższy krąg, docieranie do pedagogów spoza Węgier, nawiązywanie nowych znajomości, zachęcanie do współpracy, rozpoznawanie potrzeb i problemów danego środowiska. To radość i satysfakcja płynąca z możliwości wzbogacania innych niż nasze środowisk nauczycielskich, przekazywania im informacji, stwarzania możliwości szkolenia się, wymiany doświadczeń, zawiązywania przyjaźni.

Przede mną, jako doradcą stoi zadanie organizowania kursów, szkoleń, spotkań. Dzięki nim nie tylko poszerzamy praktyczną wiedzę, ale także zacieśniają się nasze kontakty.

W końcu, jako doradca sama stale się uczę, dokształcam, poszerzam swoje horyzonty, uczestnicząc w inspirujących szkoleniach organizowanych przez ODN SWP. Dzięki nim spotykam ciekawych ludzi, wciąż poznaję nowe metody i narzędzia pracy w szkole. To wszystko pozwala mi służyć innym z jak najlepszym efektem.

 

Wcześniej mieliście Państwo możliwość przeczytania wypowiedzi Haliny Żurawskiej z USA, Chicago, oraz Agnieszki Grocholi z Irlandii  a już niedługo poznacie słowa naszych kandydatów na doradców. Niedługo także rozpoczniemy rekrutację na sierpniową Akademię w Ostródzie.