pen-1232355_1920

Szanowni Państwo, Prezesi, Dyrektorzy szkół i placówek polonijnych i polskich z zagranicy,

za nami kilka miesięcy realizacji programu wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych prowadzonego w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenia i  konferencje przygotowane i przeprowadzone przez nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we  współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi zgromadziły  blisko 1300 pedagogów, którzy doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, dwujęzyczności, aktywnych metod nauczania, wsparcia psychologicznego czy też  nowoczesnych technologii.

Od początku działalności nieustannie monitorujemy naszą pracę w procesie ewaluacji, która stanowi dla nas bardzo ważne źródło informacji przydatnych do utrzymywania wysokiej jakości naszej pracy. Żeby nasze przemyślenia i  koncepcje, które będziemy chcieli zawrzeć w ofercie do kolejnej edycji konkursu na wsparcie metodyczne, odpowiadały w maksymalnie dużym stopniu Państwa potrzebom, prosimy o zgłaszanie do nas propozycji organizacji szkoleń, warsztatów i  konferencji metodycznych w 2017 roku. Wypełnione wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres odnswp@gmail.com do końca grudnia 2016r.

 

wniosekodn2017

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

odnswp@gmail.com   lub +48 89 521 36 20