Działalność ODNSWP- Akademia Dwujęzyczności i Lokalne Ośrodki Metodyczne

Główne obszarami działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODNSWP) z siedzibą w Ostródzie to: wspieranie tożsamości i rozwoju, działanie na rzecz polskich środowisk nauczycielskich na Świecie, rozwijanie kompetencji pedagogicznych, dydaktycznych i społecznych oraz dbanie o wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką. Powyższe zadania realizowane są poprzez szkolenia metodyczne, konferencje,  a także tworzenie lokalnych sieci wsparcia metodycznego w ramach powstałych i powstających Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOMów).

W kończącym się roku 2016 zrealizowano m.in. 27 szkoleń metodycznych (metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, glottodydaktyka, logopedia i terapia dysfunkcji językowych, wsparcie psychologiczne) i 3 szkolenia w ramach Akademii Polskości, a także powołano 2 Lokalne Ośrodki Metodyczne i zrealizowano 16 działań w ramach LOM.

“Granice mojego języka są granicami mojego świata…”- Akademia Dwujęzyczności

Akademia Dwujęzyczności to cykl czterech weekendowych zjazdów. Głównymi założeniami merytorycznymi są: podstawowa wiedza na temat logopedii dzieci dwujęzycznych, umiejętność odróżnienia problemów dwujęzyczności (związane np. z niską ekspozycją na język lub interferencją językową) od problemów rozwojowych ucznia, wiedza na temat mózgowej organizacji nauki, umiejętność doboru literatury do języka dzieci dwujęzycznych, umiejętność programowania języka mniejszościowego.

W 2016 roku Akademia Dwujęzyczności odbywała się w Dublinie, w Irlandii. Zjazdy zgromadziły ponad trzydziestu słuchaczy, którzy w czasie łącznie sześćdziesięciu godzin zgłębiali wiedzę z zakresu dwujęzyczności, neurobiologii i jej wpływu na naukę, wczesnej nauki czytania czy doboru literatury do umiejętności dziecka dwujęzycznego.

Zjazdy zostały poprowadzone przez prof. Jagodę Cieszyńską- twórczynię tzw. Metody Krakowskiej, zajmującej się badaniem wpływu dwujęzyczności na funkcje poznawcze dziecka;  dr Elżbietę Ławczys- logopedę-językoznawcę, która na co dzień zajmuje się programowaniem języka u dzieci dwujęzycznych; Katarzynę Czyżycką- logopedę pracującą z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne); Anitę Borghese- nauczycielkę w międzynarodowej szkole CSI w Lyonie, terapeutę wczesnej interwencji logopedycznej, która prowadzi zajęcia w sposób zgodny z mózgową organizacją nauki.

Akademia Dwujęzyczności zyskała bardzo dobre opinie uczestników. Podniosła ich umiejętności i kompetencje, odpowiedziała na wiele pytań związanych z dwujęzycznością. Jako cykl – w 2017 roku – będzie kontynuowana w kolejnych krajach.

555555555

LOM, czyli Lokalne Ośrodki Metodyczne

Lokalne Ośrodki Metodyczne to projekt Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” utworzony w 2015 roku.

Doradca w Lokalnym Ośrodku Metodycznym (LOM) pełni rolę reprezentanta ODN SWP na terenie swojego kraju lub regionu. Jego zadaniem jest motywować lokalne środowisko nauczycieli polonijnych do doskonalenia się, podwyższania swoich umiejętności i kompetencji. Doradca poznaje potrzeby tego środowiska, a potem wyszukuje ekspertów, którzy na te potrzeby odpowiadają.

Aby zostać doradcą należy spełniać określone warunki, m.in. pracować jako nauczyciel minimum trzy lata, lubić swoją pracę, być osobą kreatywną oraz taką, która ma dobry kontakt z ludźmi. Doradca musi mieć także zdolności organizacyjne.

W 2016 roku ODN SWP powołał trzy LOMy: w Chicago, Galway i Budapeszcie. W trakcie procedury powoływania są ośrodki: w Dublinie, Belfaście, Amsterdamie, Melbourne, Neapolu, Leicester i Madrycie. Doradcy LOMów oraz kandydaci na doradców LOM w sumie przeszkolili 216 nauczycieli podczas 68 godzin pracy. Zatrudniono 23 ekspertów (wśród których byli zarówno sami uczestnicy projektu, jak i lokalni eksperci), którzy szkolili w tematach związanych z dwujęzycznością, dwukulturowością, metodyką nauczania dzieci dwujęzycznych.

Do procedury coraz częściej dołączają nowe środowiska – podczas grudniowej Konferencji Ewaluacyjno – Programowej w Pułtusku będziemy gościć przedstawicieli m.in. z Ukrainy, Szwecji, Holandii, Belgii i Norwegii. Zapraszamy serdecznie zainteresowane osoby ze środowisk oświatowych do kontaktu i propozycji współpracy z ODN SWP, jak również do bezpośrednich inicjatyw, sugestii i koncepcji pracy przy tworzeniu struktur Lokalnych Ośrodków Metodycznych z wyłonionymi liderami regionalnymi w poszczególnych krajach.

warsztaty-z-udzialem-uczniow-i-nauczycieli-w-ramach-tworzenia-lom-w-belfascie

Najważniejsze relacje z podejmowanych działań w ramach realizacji zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zamieszczane są na stronie internetowej www.odsnsp.pl oraz portalu społecznościowym Facebook:  https://www.facebook.com/odnswp/  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, kontaktu i współpracy.

Zespół ODNSWP