Lokalne Ośrodki Metodyczne

Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne- umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Wierzymy, iż merytoryczne wsparcie proponowane w powoływanym kształcie przekładać będzie się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego.

Celem powołania Lokalnych Ośrodków Metodycznych jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie Doradców tychże ośrodków w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programowymi Lokalnych Ośrodków Metodycznych

document-428334_1920

oraz z kalendarium imprez           pen-1232355_1920

Konkurs : Pomocny pomysł

pomocny_pomysl-1

 

Kontakt:

lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com

 

W okresie wrzesień – grudzień 2016 roku powołaliśmy trzy Lokalne Ośrodki Metodyczne:

  • w Chicago
  • w Dublinie
  • w Budapeszcie.

W trakcie procesu dochodzenia do spełnienia kryteriów jest ośmiu kandydatów na Lokalne Ośrodki Metodyczne.