Szanowni Państwo,

W tym szczególnym przedświątecznym czasie, który jest również okresem podsumowań i podziękowań- jest nam tym bardziej miło, iż płyną do nas słowa wdzięczności, za pracę w którą wkładamy całe serce, ustawicznie dążąc do wdrożenia jak najpełniejszego wachlarza kursów, szkoleń i warsztatów metodycznych skrojonych na miarę potrzeb współczesnego nauczyciela polonijnego.

Tym razem na ręce Pana Piotra Bonisławskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oficjalne podziękowania przesłał pan Walery Jagliński- dyrektor Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Zrealizowany projekt warsztatów dla pedagogów szkół polskich na Litwie obejmował zajęcia z języka polskiego, matematyki, biologii, plastyki i klas wczesnej edukacji. Nauczyciele i wykładowcy akademiccy z Ostródy, Olsztyna i Pułtuska współpracujących z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie poprowadzili dla uczniów lekcje, wykorzystując metody aktywizujące, motywujące i inspirujące do aktywnego działania. Nauczyciele z Polski zaprezentowali nowoczesne metody nauczania, które zostały wypracowane w praktyce. Oprócz tego 10 grudnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się jeszcze warsztaty dla nauczycieli szkół polskich na Litwie.

Wcześniej, na przełomie października i listopada, w ramach realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projektu, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, biologii i matematyki, muzyki oraz plastyki ze szkół polskich na Litwie, Ukrainie oraz polonijnych z Estonii, Norwegii, Holandii, Włoch, dzięki wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pod okiem doświadczonych metodyków oraz nauczycieli praktyków doskonalili strategię skutecznego nauczania i uczenia się, umiejętności wykorzystania nowoczesnej technologii w pracy z uczniami, poznali wiele inspirujących metod i form pracy, angażujących grupę w proces uczenia się i motywujących do pracy nad rozwojem osobistym. Prowadzili też lekcje w szkołach w Ostródzie. Jak zaznaczyła Agnieszka Jankowska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a jednocześnie wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie, korzystanie z laboratoriów uniwersyteckich jest poza zasięgiem przeciętnej szkoły, tak w Polsce, jak i na Litwie. Dzięki współpracy Ośrodka z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim jest to jednak możliwe. Poszukujemy takich metod, technik i sposobów współpracy, które będą przynosiły wymierne korzyści obu stronom.

podziekowanie-za-szkolenia-page-001

 

3333 2222 1111

 

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/jak-z-banana-soli-kuchennej-i-szamponu-wyizolowac-dna

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/nietradycyjne-lekcje-w-konarskiego-dzieci-potrzebuja-ciekawych-inspirujacych-zajec/