W dniach 28.07-2.08.2017r. w Toruniu odbędzie się szkolenie metodyczne dla 26 nauczycieli  polonijnych z Litwy i Białorusi. Warsztaty pod hasłem: „Logopedia i formy terapii dysfunkcji językowych. Kompetencje wychowawcze, wsparcie psychologiczne” poprowadzą: Dorota Andrzejewska – z wykształcenia  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii, edukator – szkoleniowiec, coach. Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej oraz Ewa Małachowska – logopeda, neurologopeda, logorytmik, terapeuta integracji sensorycznej, od lat jej zainteresowania badawcze dotyczą mowy, komunikacji i ich zaburzeń. Od 2012r. Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów.

Treści poruszane podczas szkolenia:

 • Co składa się na proces wychowawczy?
 • Kompetencje wychowawcy –jak je kształtować?
 • Znaczenie diagnozy wychowawczej dla procesu wychowawczego.
 • Rozpoznanie stylu myślenia ucznia, jego rola budowaniu potencjału wychowanków. Model FRIS.
 • Czynniki służące budowaniu relacji dorosły –dziecko.
 • Budowanie zespołu. Rola, zadania i cechy lidera zespołu.
 • Tutoring, coaching i mentoring –metody współpracy.
 • Rodzaje i podstawy różnicowania dyslalii /elizje, substytucje i zastępowanie głosek/
 • Kryteria diagnostyczne do różnicowania SLI-mutyzmu- ORM
 • Kryteria diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne w przypadku jąkania, jąkania rozwojowego i fizjologicznej niepłynności mowy
 • Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w polskiej logopedii
 • Nowoczesne narzędzia do diagnozy i terapii logopedycznej

Główne cele szkolenia to:

 • Zapoznanie z metodami diagnozy i terapii logopedycznej stosowanych w pracy z pacjentami min. z: dyslalią, zaburzeniami całościowymi, mutyzmem, jąkaniem;
 • Prezentacja ćwiczeń z zakresu min. terapii oddechu, połykania, integracji sensorycznej;
 • Podniesienie kompetencji wychowawczych w zakresie pracy z uczniem.

 

Podczas wizyty w Toruniu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących XVIII Igrzyskom Polonijnym organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

SZKOLENIE REALIZOWANE PRZEZ
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA
„Wspólnota Polska”
ul. Gagarina 34/36 87-100 Toruń
tel. 56 6223932 e-mail: torun@swp.org.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim „.