Drodzy Nauczyciele,

co prawda zbliżają się wakacje i wielu z Was nie myśli jeszcze o jesieni, ale my tak. Cały zespół pracuje już nad tym, by jesienią spełnić Wasze oczekiwania przygotowując ciekawe i pożyteczne szkolenia.

Nasz program zaczynamy realizować  już w sierpniu III edycją Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych. W tym roku będzie miała  formułę  dwustopniową: I stopień dla wszystkich chętnych spełniających ustalone kryteria  i II – będący kontynuacją procesu przygotowywania doradców rozpoczętego w ubiegłym  roku. Efektem sześciodniowego szkolenia będzie wyłonienie kolejnych osób, które zechcą w swoim środowisku poprowadzić Lokalny Ośrodek Metodyczny. O tym dlaczego warto  – pisała już Halina ŻurawskiAgnieszka Grochola i Anna Lang.

Anna Rosa – doradca LOM w Chicago w czasie szkolenia.

Kolejną ważną propozycją szkoleniową  jest „Akademia Dwujęzyczności: Folkowe inspiracje w nauczaniu polonijnym”, którą w tym roku zrealizujemy w Chicago. Program przewiduje  trzy zjazdy, w trakcie których nasi eksperci podpowiedzą nauczycielom jak programować język polski u dzieci dwujęzycznych, pokażą w jaki sposób wykorzystać elementy tańca ludowego na lekcjach , jak rozwiązywać typowe problemy związane z wadami wymowy, a także jak zawsze doradzą co zrobić żeby lekcje były ciekawe i pożyteczne. Akademię poprowadzą m.in. Lucyna Bzowska i Katarzyna Czyżycka.

Nawijanie wełny 🙂 Jedno z ćwiczeń podczas pilotażowego zjazdu Akademii Dwujęzyczności: Folkowe inspiracje w nauczaniu polonijnym w Chicago.

W kolejnym dużym skupisku szkół polonijnych –  Londynie planujemy zrealizować cykl szkoleń który nazwaliśmy „Od A1 do C2 – Akademia Biegłości Językowej”. Ma on w naszym zamyśle  pomóc nauczycielom   przygotowywać  uczniów do zdawania egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego. Szkolenia poprowadzi m.in. pani dr hab. Ewa Lipińska – doświadczony językoznawca, autorka  licznych podręczników, artykułów i monografii z zakresu glottodydaktyki oraz emigracji i Polonii. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością oraz metodyką nauczania języka polskiego jako drugiego, obcego i odziedziczonego, a w szczególności sprawności pisania.

Kontynuacją tradycji organizowania konferencji metodycznych dla nauczycieli polonijnych będzie  zaplanowana na 13 października w  Wyszehradzie na Węgrzech II Europejska Konferencja Metodyczna. Będzie to spotkanie dedykowane nauczycielom z Europy Środkowo-Zachodniej, w trakcie którego wspólnie będziemy się rozmawiać o ważnych zagadnieniach z zakresu m.in. metodyki , psychologii , kulturoznawstwa pod kierunkiem doświadczonych wykładowców, ekspertów i trenerów. Uzupełnieniem konferencji mającej status europejski będą konferencje lokalne, które w tym roku odbędą się we Włoszech (Neapol), Belgii (Camblain-la-Tour), Australii (Ballart) oraz Niemczech (Kolonia). Szczegółowy harmonogram i programy już niebawem na naszej stronie.

Rozwiniecie tematów konferencyjnych chętni znajdą na planowanych właśnie warsztatach oraz szkoleniach, na które serdecznie zapraszamy . Ich realizację planujemy m.in.: w Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czechach i na Białorusi, a także w Polsce, gdzie we współpracy z Oddziałami Wspólnoty Polskiej z Rzeszowa, Torunia, Poznania i  Wrocławia zaprosimy pedagogów z Zachodu i Wschodu Europy. Dla tych ostatnich we współpracy z Oddziałem SWP w Białymstoku i Prezydentem tego miasta przygotowujemy również I Wschodni Kongres Edukacyjny mający być zarówno wsparciem metodycznym, jak również miejscem debaty na temat stanu i perspektyw oświaty polskiej zarówno w takich krajach jak Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina jak i o mniejszym potencjale oświaty polskiej jak Gruzja, Kazachstan czy Uzbekistan.

Programowanie pojęć matematycznych w słownik młodzieży dwujęzycznej, Lyon 2016.

Cennym jak słyszymy od Państwa uzupełnieniem pomocy metodycznej będzie jak i w roku ubiegłym wirtualna poradnia metodyczno – psychologiczna do której zapraszamy wraz z jej szefem  dr Faustyną Mounis.

Problem z uczniem? Nie wiesz, gdzie się zwrócić? Zapraszamy do Polonijnej Poradni Metodycznej on-line.

Mamy nadzieję, że każdy zainteresowany znajdzie coś pożytecznego w naszej ofercie  jednak wiedząc , że nie wszyscy będą mogli wziąć udział w powyższych propozycjach przygotowaliśmy też ofertę szkoleń  metodą online, z której warto wymienić:

–  webinaria z metodyki j. polskiego, logopedii i psychologii,

– kurs z wybranych zagadnień metodyki nauczania j. polskiego jako drugiego dzieci przedszkolne,

– kurs „Praca z dzieckiem  dyslektycznym”,

– kurs „Wybrane elementy nauczania j. polskiego jako obcego”,

– kurs „Pracuję z dzieckiem dwujęzycznym.”

Bo nauczanie polonijne zaczyna się w przedszkolu…

Jesteśmy także bardzo szczęśliwi , że podobnie jak w roku ubiegłym  będziemy mogli zaprosić nauczycieli na staże metodyczne. Dwa z nich odbędą się na bazie szkół w Polsce,  dwa kolejne z wykorzystaniem potencjału  szkolnych punktów  konsultacyjnych w Rzymie i Wiedniu. Dzięki temu uczestnicy pod okiem naszych metodyków i z pomocą nauczycieli szkół „ ćwiczeniowych” będą mogli doskonalić swój warsztat w warunkach najbardziej zbliżonych do tych w których pracują na co dzień .

Staż metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w SP 1 w Ostródzie, 2016

Na koniec specjalny ukłon w stronę kadry kierowniczej szkół Polskich za granicą dla której dedykowane są  pobyty studyjne w ramach których odbędzie się m.in. międzynarodowy  festiwal partnerstw  oraz praktyczny udział w ważnych wydarzeniach związanych z przygotowaniami do obchodów ważnych rocznic państwowych .

Szczegóły dotyczące naszej oferty znajdziecie Państwo na naszych stronach, do lektury których serdecznie zapraszamy również w czasie wakacyjnego wypoczynku jednocześnie życząc wszystkiego co radosne i piękne .

Zespół ODN SWP