„Nowoczesna edukacja w szkole polonijnej”

    0
    89

    3 grudnia w Dublinie w Polskiej Szkole SEN odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane w ramach budowania sieci LOM. Tym razem szkolenie zorganizował Tomasz Bastkowski – kandydat na doradcę metodycznego LOM w Dublinie.

    W czasie szkolenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w kilku panelach dydaktycznych. Pierwszym z nich był wykład pani Agnieszki Matys na temat edukacji uczniów dwujęzycznych w szkole polonijnej. Następnie Tomasz Bastkowski przedstawił charakterystykę nowoczesnego nauczania w szkole. Po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w trzech lekcjach pokazowych – „Lego Logos – Dalsze losy Słonia Trąbalskiego”, którą poprowadziła Alina Godlewska, „Płynie Wisła, płynie od Tatr do Bałtyku”, którą poprowadziła Karolina Krzysztofiak i „Jak widzimy sami siebie, a jak postrzegają nas inni”, którą poprowadzili Marianna Brzozowska i Piotr Pietrasiewicz. Ostatnim akcentem była krótka prezentacja Joanny Prusak „Nowoczesny format szkolnych akademii”.

    W szkoleniu uczestniczyło dwudziestu nauczycieli ze szkół w Irlandii.