W dniach 21-22 listopada 2015 roku, w Edynburgu odbyły się III warsztaty metodyczne w ramach Akademii Polskości – studium doskonalące – „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”, podczas których uczestnicy zgłębiali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu: „Dwujęzyczność– jak zyskać, by nie stracić; Jak wzmocnić motywację uczniów i atrakcyjność zajęć?”.

Prowadzącymi tą edycję były:
– mgr Katarzyna Czyżycka, filolog polski – logopeda. Mieszkała w Hamburgu w Niemczech, gdzie pracowała jako logopeda dzieci dwujęzycznych (zarówno tych zdrowych, jak i tych niepełnosprawnych) oraz nauczyciel języka polskiego w SPK. Obecnie mieszka w Trieste we Włoszech, pisze doktorat o dwujęzyczności dzieci polsko–niemieckich i polsko–włoskich
– mgr Elżbieta Raginiak – filolog polski, 2009-2015 polonistka w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Rzymie (etapy edukacyjne: od szkoły podstawowej do liceum), lektorka języka polskiego jako obcego dla starszej młodzieży i dorosłych.

Organizatorem szkolenia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” a lokalnym partnerem ECP Edukacyjne Centrum Polonijne.

 

eeeee    eeeeeee    eeeeeeee

eereeee ereee errrreeeeeeeeeeeeeeeee

 

 

 

 

 

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”