16 sierpnia w Ostródzie startuje kolejna edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych. Od  dwóch lat już na mapie świata działa Lokalny Ośrodek Metodyczny w Stanach Zjednoczonych w Chicago, gdzie funkcję doradców pełnią Alicja Nawara, Halina Żurawski i Anna Rosa, a od roku dwa Lokalne Ośrodki Metodyczne w Europie – w Dublinie (doradca Agnieszka Grochola) i Budapeszcie (doradca Anna Lang).

Lokalne Ośrodki Metodyczne spełniają swoją funkcję: motywują i inspirują lokalne środowisko do działania, odkrywają lokalnych ekspertów, świetnie reprezentują ODN SWP na świecie. Aby zostać doradcą metodycznym trzeba przejść pięciostopniowe szkolenie, które odbywa się w pętli – do procesu budowania LOM można przystąpić w każdej chwili. Więcej o procesie przeczytacie  Państwo klikając tu.

Specjalnie dla Państwa zapytaliśmy naszych doradców dlaczego warto tym doradcą być. Dzisiaj odpowiedź Agnieszki Grocholi z LOM w Irlandii.

Jako osoba starająca się o funkcję doradcy metodycznego otrzymałam szereg szkoleń z ciekawym programem, z ekspertami w swoich dziedzinach, zaplanowanych dla osób chcących inspirować innych do działania. Były to zarówno szkolenia stacjonarne, jak i regularne webinaria służące podniesieniu jakości mojej pracy, rozwinięciu kompetencji metodycznych i doradczych. Nie sposób wymienić wszystkich. Myślę, że odbiór tematów i treści był zależny od potrzeb osób biorących udział w szkoleniach. Mam ponad 17-letnie doświadczenie w pracy w szkole, ponad 7- letnie w prowadzeniu szkół polonijnych, ponad 5-letnie w prowadzeniu organizacji parasolowej w Irlandii, dlatego cieszę się, że -pomimo dużego doświadczenia- ze szkoleń przygotowanych dla kandydatów na doradców metodycznych, wyniosłam nową wiedzę i inspirację do kolejnych działań. Dla mnie osobiście najwartościowsze były szkolenia z zakresu prowadzenia dobrego marketingu działań LOM-u, ale też i lepszej prezentacji własnej osoby (mowa ciała, odpowiednie zachowanie, ubiór, makijaż), a przez to profesjonalnego reprezentowania marki LOM i ODN SWP.
Zdobytą wiedzę i umiejętności zastosowałam w pracy nauczyciela i metodyka, dzięki czemu mogłam poprowadzić ciekawsze, atrakcyjniejsze zajęcia (np. z wykorzystaniem gier edukacyjnych, tańców ludowych). Zyskałam większą świadomość na temat emocji u dzieci, związanych z dwujęzycznością, co przełożyło się zmiany w planach pracy z uczniami i nauczycielami. Uzyskana wiedza przyczyniła się też do wzmocnienia współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów polonijnych. Jako doradca metodyczny miałam już okazję przeprowadzić zajęcia dla rodziców i nauczycieli w dwóch szkołach polonijnych w Irlandii: Polskiej Szkole Altogether w Newbrigde i Polskiej Szkole Dublin15. I tu również efekty szkoleń, które otrzymałam, przełożyły się na konkretne efekty: dobrze zaplanowane spotkania i szkolenia, które poprowadziłam, dobranie odpowiedniego materiału do potrzeb uczestników, utrzymanie odpowiedniego tempa pracy, elastyczność w doborze omawianych zagadnień w zależności od pytań i potrzeb uczestników. Miałam też możliwość poznania uwarunkowań pracy obu szkół, przekonać się miejscu, lokalnie właśnie:  z czym się borykają, jakie mają sukcesy, a jakie potrzeby. Bezpośrednie spotkania z rodzicami i nauczycielami, wsłuchanie się w ich potrzeby, pomogły mi również w zebraniu zapotrzebowania na tematykę kolejnych szkoleń. Cieszę się również, że do współpracy w ramach Lokalnego Ośrodka Metodycznego mogę zapraszać najwybitniejszych, najlepszych nauczycieli z danego terenu (w moim przypadku z Irlandii), a tym samym powiększać przestrzeń do współpracy szkół i nauczycieli. Pierwszą osobą, którą zaprosiłam do współpracy jest Pani Mirosława Lewandowska-Nowakowska, nauczycielka z blisko 30-letnim stażem pracy, która w ramach działań LOM w Dublinie, przeprowadziła zajęcia w Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
Na uwagę zasługuje również to, że nasz proces formowania jako doradców nie jest zakończony po pierwszej edycji szkoleń. Pani Katarzyna Czyżycka, dyrektor programowy ODN SWP, odpowiedzialna (między innymi) za rozwój LOM-ów, jest otwarta na nasze potrzeby, ciągle nas pyta, czego nam potrzeba, abyśmy mogli lepiej służyć lokalnemu środowisku. Możemy zgłaszać do Niej zapotrzebowanie na kolejne szkolenia, wysyłać kolejne tematy i obszary, w których potrzebujemy wsparcia. Zawsze spotykam się z pozytywną odpowiedzią, a świadomość, że otrzymam pomoc, jakiej potrzebuję, jest bardzo ważna. Czuję, że jestem w drużynie, która ma wspólny cel: dbałość o jakość pracy szkół polonijnych.
Jestem przekonana, że merytoryczne wsparcie jakie otrzymałam, przekładać się będzie na wzrost jakości pracy polskich szkół w Irlandii oraz wypracowanie​ dobrego modelu​ wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciel​i​ polonijn​ych​.
Uwielbiam swoją pracę, zawód nauczyciela – moim zdaniem- jest najpiękniejszym powołaniem na świecie. Dlatego możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest dla mnie nieustającym źródłem zawodowej satysfakcji. Informacje zwrotne od nauczycieli po szkoleniu: „Było inspirująco”, „Prosimy o więcej takich szkoleń”, „Zapraszamy ponownie wkrótce” dodają skrzydeł. Taką szansę rozwoju zawodowego otrzymałam dzięki stworzeniu Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Dublinie przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii pod patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Wczoraj mieliście Państwo możliwość przeczytania wypowiedzi Haliny Żurawskiej z USA, Chicago,  a w poniedziałek poznacie słowa  – Anny Lang z Węgier. Natomiast w przyszłym tygodniu rozpoczniemy rekrutację na sierpniową Akademię w Ostródzie.